Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация за създаване на Регионален енергиен съюз в Централна и Югоизточна Европа
Сигнатура 654-03-5
Дата на постъпване 26/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология