Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Сигнатура 654-02-45
Дата на постъпване 31/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/06/2016
Обнародван в ДВ брой 43/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика