Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г.
Сигнатура 609-00-1
Дата на постъпване 31/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/09/2016
Обнародван в ДВ брой 73/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г.