Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промени в ръководството на постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Сигнатура 654-02-62
Дата на постъпване 15/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/06/2016
Обнародван в ДВ брой 47/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промени в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество