Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2015 година
Сигнатура 602-00-49
Дата на постъпване 08/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология