Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г.
Сигнатура 654-02-68
Дата на постъпване 12/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/07/2016
Обнародван в ДВ брой 54/2016 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г.