Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
Сигнатура 602-03-15
Дата на постъпване 13/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология