Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание за прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз и замразяване на членството й в НАТО
Сигнатура 654-03-10
Дата на постъпване 22/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология