Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз
Сигнатура 654-02-73
Дата на постъпване 28/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология