Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация
Сигнатура 654-02-74
Дата на постъпване 10/08/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология