Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Тридесет и деветото Народното събрание на Република България
Сигнатура 21
Дата на постъпване 26/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
    ДЕКЛАРАЦИЯ на Тридесет и деветото Народното събрание на Република България Народното събрание на Република България с голямо внимание и загриженост следи развитието на събитията и политическата обстановка в Украйна. Народното събрание на Република България и българското общество са информирани от международните наблюдатели на президентските избори в Украйна, които представляват Бюрото за демократични институции и човешки права на ОССЕ, парламентарната асамблея на организацията, парламентарната асамблея на ОССЕ, парламентарната асамблея НА Съвета на Европа, Европейския парламент и Парламентарната асамблея на НАТО за това, че вторият кръг от президентските избори е протекъл с груби нарушения на международните стандарти. Народното събрание на Република България споделя тази оценка и изразява своята увереност, че възникналата след изборите в Украйна сложна политическа обстановка ще бъде преодоляна и няма да доведе до сериозни негативни последици за демократичното развитие на приятелска Украйна. Народното събрание на Република България се присъединява към критичните оценки за резултатите от президентските избори в Украйна и изразява надежда, че украинските власти в сътрудничество с международните институции ще направят всичко необходимо за бързото и мирно урегулиране на съществуващата кризисна ситуация.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/11/2004 - приет(приет в зала)