Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията ДЕКЛАРАЦИЯ на Народното събрание относно скандал в Европейския парламент, предизвикан от българския наблюдател Димитър Стоянов
Сигнатура 10
Дата на постъпване 06/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
    На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и по повод скандал, предизвикан от народния представител Димитър Стоянов в Европейския парламент на 28 септември 2006 г., Народното събрание на Република България Д Е К Л А Р И Р А: Четиридесетото Народно събрание на Република България остро осъжда постъпката на българския наблюдател в Европейския парламент Димитър Стоянов, който на 28 септември 2006 г. направи обидни коментари във връзка с етническия произход на унгарския депутат в Европейския парламент Ливия Ярока, и последващото му поведение. Те са груба проява на етническа нетолерантност, несъвместима с българската традиция и европейските ценности. Подобно поведение е особено недопустимо, когато се демонстрира от български народен представител, получил доверието да бъде наблюдател в Европейския парламент. В пълен разрез със задълженията му да съдейства за успешното присъединяване на България към Европейския съюз с поведението си Димитър Стоянов злепоставя България и вреди на позициите и интересите на страната в Европейския съюз. Ние изразяваме своята убеденост, че този начин на мислене и действия на г-н Димитър Стоянов се отхвърлят от огромната част на българското общество и ще останат изолирано явление. Народното събрание отхвърля този тип политическо поведение, противоречащо на интересите на българските граждани, и заявява своята решимост да се противопоставя с всички политически и парламентарни средства на подобни прояви. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 6 октомври 2006 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/10/2006 - приет(приет в зала)