Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията ОБРЪЩЕНИЕ на Четиридесетото Народно събрание към гражданите на Република България по повод 100 години от провъзгласяването на Независимостта на българската държава
Сигнатура 22
Дата на постъпване 19/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на декларацията
    Сънародници, На 22 септември 2008 г. отбелязваме 100-годишнината от провъзгласяването на Независимостта на българската държава. Безспорно това е върховен исторически акт, осъществил възрожденския идеал за свободна и независима България и издигнал достойнството на българската нация. Тридесет години след Освобождението България продължава да бъде васална държава. След решенията на Берлинския конгрес, разпокъсал българските земи, и въпреки успеха на Съединението от 1885 г. свободата на българите не е желаната от тях и те не се чувстват пълноправен господар на съдбините си. Независимо от политическите превратности и ограничения през този период българската нация преживява завиден стопански и културен възход и се превръща във водеща сила на европейския югоизток. На Европа се демонстрира изключителният потенциал на българската нация, жизнеността на един хилядолетен народ, който едва през 1879 г. потвърждава в своята демократична Конституция основните европейски политически и духовни ценности. Провъзгласяването на Независимостта през 1908 г. е недвусмислен израз на новото самочувствие и себеуважение на българската нация и на вярата, че може да осъществи едно величаво дело в неблагоприятна за националните ни интереси външнополитическа среда. Към условията за успеха на справедливия исторически акт се прибавят и проличалите много ясно забележителни умения на младата българска дипломация да осигури международната подкрепа за независимостта ни в сложни условия. Днес, 100 години по-късно, България е парламентарна република с демократична Конституция, гарантираща разделението на властите и техните отговорности. Нашата държава възстанови своята европейска идентичност и днес е пълноправен член на Европейския съюз. Пред нас е предизвикателството да служим на националните приоритети със същата политическа отговорност и държавническа мъдрост, с която предците ни защитиха националните интереси на България, провъзгласявайки независимостта. Честването на 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България е импулс за развитие на пълноценен и отговорен политически живот, за една демократична, справедлива и богата държава. Сънародници, През изминалите 130 години България успешно извоюва осъществяването на няколко значими национални каузи: Освобождението, Съединението, Независимостта и присъединяването към Европейския съюз. Това са безспорните предпоставки за прогреса на българската нация. Нека черпим сили и вдъхновение от строителите на Независимостта на съвременна България! Обръщението е прието от 40-то Народно събрание на 19 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/09/2008 - приет(приет в зала)