Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство
Сигнатура 654-02-76
Дата на постъпване 01/09/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/09/2016
Обнародван в ДВ брой 75/2016 г.
Финален текст на решението Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство