Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.
Сигнатура 654-02-87
Дата на постъпване 08/11/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/11/2016
Обнародван в ДВ брой 89/2016 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.