Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
Сигнатура 720-00-4
Дата на постъпване 26/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/06/2017
Обнародван в ДВ брой 47/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.