Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Сигнатура 754-02-4
Дата на постъпване 19/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/04/2017
Обнародван в ДВ брой 32/2017 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание