Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приемане на Годишен доклад за дейността на служба "Военна информация" за 2016 г.
Сигнатура 702-03-1
Дата на постъпване 24/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/01/2018
Обнародван в ДВ брой 10/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2016 г.