Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 753-63-1
Дата на постъпване 25/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/04/2017
Обнародван в ДВ брой 35/2017 г.
Финален текст на решението Правилник за организацията и дейността на Народното събрание