Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 година
Сигнатура 720-00-9
Дата на постъпване 01/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/06/2017
Обнародван в ДВ брой 49/2017 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.