Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-13/17.05.2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитите на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Сигнатура 754-02-47
Дата на постъпване 08/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология