Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2016 г.
Сигнатура 753-26-3
Дата на постъпване 13/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология