Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Сигнатура 754-02-53
Дата на постъпване 14/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/06/2017
Обнародван в ДВ брой 49/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика