Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Сигнатура 754-02-56
Дата на постъпване 22/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/06/2017
Обнародван в ДВ брой 52/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните