Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Сигнатура 702-00-21
Дата на постъпване 23/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/09/2017
Обнародван в ДВ брой 74/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.