Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в ръководството на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Сигнатура 754-02-61
Дата на постъпване 29/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/06/2017
Обнародван в ДВ брой 53/2017 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в ръководството на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове