Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Сигнатура 754-03-3
Дата на постъпване 26/07/2017
Сесия Първа сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/07/2017
Обнародван в ДВ брой 62/2017 г.
Финален текст на декларацията Декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония