Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Сигнатура 754-02-70
Дата на постъпване 27/07/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/09/2017
Обнародван в ДВ брой 74/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните