Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 754-02-78
Дата на постъпване 11/10/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/10/2017
Обнародван в ДВ брой 83/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси