Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Сигнатура 754-02-85
Дата на постъпване 01/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/11/2017
Обнародван в ДВ брой 89/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека