Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 702-03-5
Дата на постъпване 09/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/11/2017
Обнародван в ДВ брой 91/2017 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България