Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Сигнатура 754-02-105
Дата на постъпване 23/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/11/2017
Обнародван в ДВ брой 95/2017 г.
Финален текст на решението Решение за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ