Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.)
Сигнатура 754-02-107
Дата на постъпване 24/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология