Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет на Българската народна банка за януари - юни 2017 г. и Бюджет на БНБ за 2018 г.
Сигнатура 707-00-3
Дата на постъпване 22/12/2017
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология