Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно провеждане на разисквания по питане № 754-05-56/22.11.2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление
Сигнатура 854-02-6
Дата на постъпване 18/01/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/01/2018
Обнародван в ДВ брой 10/2018 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление