Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията
Сигнатура 854-02-5
Дата на постъпване 17/01/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/01/2018
Обнародван в ДВ брой 10/2018 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България