Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание
Сигнатура 854-02-13
Дата на постъпване 20/02/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/02/2018
Обнародван в ДВ брой 17/2018 г.
Финален текст на решението Решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание