Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за предсрочно освобождаване на Емил Маринов Христов от поста заместник-председател на Народното събрание
Сигнатура 854-02-23
Дата на постъпване 27/04/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология