Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2017 г.
Сигнатура 804-00-5
Дата на постъпване 09/05/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/06/2018
Обнародван в ДВ брой 55/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2017 г.