Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г.
Сигнатура 802-00-26
Дата на постъпване 21/05/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/07/2018
Обнародван в ДВ брой 61/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г.