Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.
Сигнатура 809-00-1
Дата на постъпване 31/05/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/06/2019
Обнародван в ДВ брой 48/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.