Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Сигнатура 853-02-21
Дата на постъпване 01/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/06/2018
Обнародван в ДВ брой 49/2018 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори