Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката по сигурността
Сигнатура 854-02-32
Дата на постъпване 20/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/06/2018
Обнародван в ДВ брой 56/2018 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България