Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. - "Анализ на пазара на пощенски услуги"
Сигнатура 820-00-16
Дата на постъпване 25/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/09/2018
Обнародван в ДВ брой 74/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"