Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение на Народното събрание да задължи министър-председатля на Република България Бойко Борисов да изрази позиция на България против санкциите срещу Унгария в Съвета на ЕС
Сигнатура 854-02-50
Дата на постъпване 14/09/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология