Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за обявяване на гр. Добрич и гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава"
Сигнатура 854-02-51
Дата на постъпване 17/09/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/09/2018
Обнародван в ДВ брой 79/2018 г.
Финален текст на решението Решение за обявяване на гр. Добрич и на гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава"