Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на Решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България за нарушение на конституционните норми и принципи
Сигнатура 054-02-26
Дата на постъпване 26/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология