Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация относно освобождаването от длъжност на ръководителите на дипломатическите представителства на Република България в Съединените американски щати и в Република Турция
Сигнатура 954-03-7
Дата на постъпване 11/11/2009
Сесия Първа сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология