Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Допълнение към проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България за нарушение на чл. 104 във връзка с чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 на Конституцията на Република България
Сигнатура 054-02-32
Дата на постъпване 30/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология