Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание по повод геноцида над арменския народ от властите в Османската империя
Сигнатура 054-03-2
Дата на постъпване 18/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология